Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Dražba
Kategorie Dražební vyhlášky
Název Dražební vyhláška - nemovité věci; 189EX 773/22-53
Číslo jednací 189EX 773/22-53
Původce Leskovjan Jiří, JUDr. et Mgr. - soudní exekutor, IČ:88887537,Jiří Leskovjan DS: mupep9r, Školská 695/38, 110 00 Praha 1 - Nové Město
Adresát Leskovjan Jiří, JUDr. et Mgr. - soudní exekutor, IČ:88887537,Jiří Leskovjan DS: mupep9r, Školská 695/38, 110 00 Praha 1 - Nové Město
Stav Vyvěšeno

Obsah vyvěšení

220077353.pdf (227.5 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - ÚMČ Praha 10

Zveřejněno od 08.07.2024
Má být vyvěšeno do 06.09.2024
Doručeno/Sejmuto

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 08.07.2024 10:48
Do