Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Dražba
Kategorie Dražební vyhlášky
Název Usnesení o zrušení dražebního jednání; 015 EX 336/23 -56
Číslo jednací 015EX 336/23-56
Původce Dolanský Pavel, Mgr. - soudní exekutor, IČ:40658759,Pavel Dolanský DS: m8dg8bj, Palackého 31/2, 266 01 Beroun - Beroun-Centrum
Adresát Dolanský Pavel, Mgr. - soudní exekutor, IČ:40658759,Pavel Dolanský DS: m8dg8bj, Palackého 31/2, 266 01 Beroun - Beroun-Centrum
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

230033656.pdf (107.0 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - ÚMČ Praha 10

Zveřejněno od 16.04.2024
Má být vyvěšeno do 02.05.2024
Doručeno/Sejmuto 02.05.2024

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 16.04.2024 08:05
Do 02.05.2024 08:27