Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Kancelář tajemníka
Kategorie Výběrová řízení
Název OEK - vyhlášení VŘ - vedoucí odd. rozpočtu
Číslo jednací P10-464294/2023 KT/Šustr
Původce ÚMČ Praha 10 Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
Adresát Městská část Praha 10, IČ:00063941 Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

VR_OEK_-_VIN_-_15._11._2023_-_vedouci_oddeleni_rozpoctu.pdf (120.8 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - ÚMČ Praha 10

Zveřejněno od 15.11.2023
Má být vyvěšeno do 06.12.2023
Doručeno/Sejmuto 06.12.2023

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 15.11.2023 09:36
Do 06.12.2023 08:39