Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Dražba
Kategorie Dražební vyhlášky
Název Dražební vyhláška - nemovité věci; 114EX 364/16-414
Číslo jednací 114EX 364/16-414
Původce Komínková Zuzana, Mgr. - soudní exekutorka, IČ:66254612,Zuzana Komínková DS: y3xg8ke, Nerudova 252/8, 682 01 Vyškov - Vyškov-Město
Adresát Komínková Zuzana, Mgr. - soudní exekutorka, IČ:66254612,Zuzana Komínková DS: y3xg8ke, Nerudova 252/8, 682 01 Vyškov - Vyškov-Město
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

1600364414.pdf (310.5 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - ÚMČ Praha 10

Zveřejněno od 26.05.2023
Má být vyvěšeno do 28.06.2023
Doručeno/Sejmuto 28.06.2023

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 26.05.2023 07:40
Do 28.06.2023 08:05