Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Odbor stavební
Kategorie Rozhodnutí
Název rozhodnutí - společné povolení (U+S): Obnova vodovodních řadů, ul. Na Míčánkách, Praha 10
Číslo jednací P10-221581/2023
Původce ÚMČ Praha 10 Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Adresát Městská část Praha 10, -úřední deska, IČ:00063941 Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice, Czech Republic
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

2023-023481.pdf (1.3 MB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - ÚMČ Praha 10

Zveřejněno od 23.05.2023
Má být vyvěšeno do 08.06.2023
Doručeno/Sejmuto 08.06.2023

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 23.05.2023 10:41
Do 08.06.2023 10:06