Úřední deska - Detail vyvěšení


Požadovaný elektronický dokument již není dostupný!

Detail vyvěšení

Oblast Dražba
Kategorie Dražební vyhlášky
Název Dražební vyhláška - movité věci; 435115-2/2023-510000-42.1
Číslo jednací 435115-5/2023-510000-42.1
Původce Celní úřad pro hlavní město Prahu, IČ:71214011 DS: k8dny3x, Washingtonova 1623/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
Adresát Celní úřad pro hlavní město Prahu, IČ:71214011 DS: k8dny3x, Washingtonova 1623/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

435115-2r23_drazebni_vyhlaska.pdf (296.8 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - ÚMČ Praha 10

Zveřejněno od 24.05.2023
Má být vyvěšeno do 28.06.2023
Doručeno/Sejmuto 28.06.2023

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 24.05.2023 16:41
Do 28.06.2023 08:05