Úřední deska - Stav k 04.10.2023První Předchozí  1 - 25 z 116  Další Poslední záznamů na stránku
Oblast Kategorie Název Číslo jednací Původce Adresát Zveřejnit v období Dokument
Zveřejnit od data Zveřejnit do data
Kancelář tajemníka Výběrová řízení ODO - vyhlášení VŘ - referent - administrace přestupků ZPS P10-408252/2023 KT/Šustr ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
04.10.2023 20.10.2023 VR_ODO_-_4.10.2023_-_referent_-_administrace_prestupku_ZPS.pdf (106.6 kB)
Kancelář tajemníka Výběrová řízení OMP - inzerát - vedoucí odd. právního a kontroly výstupů P10-408257/2023 KT/Šustr ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
04.10.2023 25.10.2023 VR_OMP_-_4.10.2023_-_vedouci_odd._pravniho_a_kontroly_vystupu.pdf (115.0 kB)
Kancelář tajemníka Výběrová řízení OST - vyhlášení VŘ - referent stavebního a společného řízení - 9 tř. P10-408258/2023 KT/Šustr ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
04.10.2023 25.10.2023 VR_OST_-4._10._2023_-_9.trida-referent_stavebniho_a_spolecneho_rizeni.pdf (107.5 kB)
Odbor dopravy Oznámení film Voděradská P10-410566/2023 f 69/23 ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
04.10.2023 20.10.2023 69_Nova_oop.pdf (121.1 kB)
film_Voderadska_69.pdf (677.0 kB)
Ostatní MČ a obce Oznámení Veřejná vyhláška - Freund Josef MCP6 350372/2023 Městská část Praha 6, IČ:00063703
DS: bmzbv7c, Čs. armády 601/23, 160 00 Praha 6 - Bubeneč, Czech Republic
Městská část Praha 6, IČ:00063703
DS: bmzbv7c, Čs. armády 601/23, 160 00 Praha 6 - Bubeneč, Czech Republic
04.10.2023 20.10.2023 Freund_Josef_10.pdf (301.5 kB)
Kancelář tajemníka Výběrová řízení OBN - vyhlášení VŘ - vedoucí referátu pohledávek P10-406046/2023 KT/Šustr ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
03.10.2023 19.10.2023 VR_OBN_-_3._10._2023_-_vedouci_referatu_pohledavek.pdf (123.4 kB)
Kancelář tajemníka Výběrová řízení Inzerát - OŽP - referent-ka správa dětských hřišť a sportovišť P10-406616/2023 KT/Ran ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
03.10.2023 24.10.2023 Inzerat_OZP_-3._10._2023_-_referent_-_sprava_detskych_hrist_a_sportovist.pdf (106.0 kB)
Dražba Dražební vyhlášky Dražební vyhláška - movité věci; 140 EX 00062/22-043 140 EX 00062/22-043 Vedral Jan, Mgr. - soudní exekutor, IČ:72064536,Jan Vedral
DS: epcnpr7, Evropská 657/120, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Vedral Jan, Mgr. - soudní exekutor, IČ:72064536,Jan Vedral
DS: epcnpr7, Evropská 657/120, 160 00 Praha 6 - Dejvice
03.10.2023 03.11.2023 043_drazebni_vyhlaska_KON_tiki_vitriny_el_signed_.pdf (259.0 kB)
Dražba Dražební vyhlášky Dražební vyhláška - movité věci; 140 EX 00062/22-044 140 EX 00062/22-044 Vedral Jan, Mgr. - soudní exekutor, IČ:72064536,Jan Vedral
DS: epcnpr7, Evropská 657/120, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Vedral Jan, Mgr. - soudní exekutor, IČ:72064536,Jan Vedral
DS: epcnpr7, Evropská 657/120, 160 00 Praha 6 - Dejvice
03.10.2023 03.11.2023 drazebni_vyhlaska_KON_tiki_hracky_signed_.pdf (183.2 kB)
Odbor dopravy Oznámení Stanovení-OOP-Kateřina Kovalovská-Bolinská naproti 2-přípojky IS P10-406489/2023/01 ODO-DIR 194/23 - Sk ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10
03.10.2023 19.10.2023 194-OOP-Fyzicka_osoba-Bolinska_naproti_2-pripojky_IS_voda_kanalizace_elektro_-STANOVENI-UD.pdf (150.4 kB)
Odbor dopravy Oznámení Stanovení-OOP-JIŘÍ ŽELEZNÝ-Tehovská 42-manipulační zábor CH a kontejner V(zemní práce) P10-396872/2023/01 ODO-DIR 192/23 - Sk ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10
03.10.2023 19.10.2023 192-OOP-JIRI_ZELEZNY-Tehovska_42-manipulacni_zabor_CH_a_kontejner_V_zemni_prace_na_pozemku_-STANOVENI-UD.pdf (150.2 kB)
Odbor dopravy Oznámení Stanovení-OOP-SCOM-Na Padesátém,V Rybníčkách,Přetlucká,Úvalská-optický kabel(protlak) P10-393450/2023/01 ODO-DIR 191/23 - Sk ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10
03.10.2023 19.10.2023 191-OOP-SCOM-Pretlucka_x_Uvalska_x_V_Rybnickach-opticky_kabel_protlak_-STANOVENI-MHMP-UD.pdf (152.4 kB)
Magistrát hl. m. Prahy Oznámení Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 10 a VVURÚ MHMP 1924854/2023 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město, Czech Republic
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město, Czech Republic
02.10.2023 20.11.2023 MHMP_1924854_2023.pdf (488.8 kB)
Vyhlaska_SPJ.pdf (301.5 kB)
Magistrát hl. m. Prahy Oznámení Oznámení o společném jednání o návrhu změny vlny 02 úprav MHMP 1951259/2023 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město, Czech Republic
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město, Czech Republic
02.10.2023 20.11.2023 MHMP_1951259_2023.pdf (416.1 kB)
vyhlaska.pdf (295.1 kB)
Dražba Dražební vyhlášky Dražební vyhláška - nemovité věci; 120 EX 16776/19-152 P10-332705/2023 OKK/2023/1398/IA Mika Dalimil, JUDr., LL.M. - soudní exekutor, IČ:71238573,Dalimil Mika
DS: jckg8qd, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy - Klatovy II
Mika Dalimil, JUDr., LL.M. - soudní exekutor, IČ:71238573,Dalimil Mika
DS: jckg8qd, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy - Klatovy II
02.10.2023 02.11.2023 EX_16776_19-152.pdf (462.2 kB)
Ostatní veřejnoprávní orgány Oznámení Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace SSHMP 24225/2023 Správa služeb hlavního města Prahy, IČ:70889660
DS: 4anwpiw, Kundratka 1951/19, 180 00 Praha 8 - Libeň
Správa služeb hlavního města Prahy, IČ:70889660
DS: 4anwpiw, Kundratka 1951/19, 180 00 Praha 8 - Libeň
02.10.2023 04.12.2023 Vyzva_ID_11917_nova_Redigovano.pdf (237.6 kB)
Odbor dopravy Oznámení OOP - stanovení přechod úpravy provozu - oprava chodníku, Kodaňská 19 - 31, P10 P10-405663/2023 ODO - DIR 195/23 - Ja ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha 10
02.10.2023 18.10.2023 d195-SDZ-23_-_Kodanska_Estonska_-_Norska_-_rekonstrukce_sever._CH_-_DAP._-_OOP.pdf (149.0 kB)
Odbor dopravy Oznámení OOP - zábor - stavební zábor Hradešínská 1974/17 P10-392321/2023 ODO - DIR 189/23 - Ja ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha 10
02.10.2023 18.10.2023 d189-23_-_Hradesinska_17_-_sanace_operne_zdi_-_IWU_-_OOP.pdf (145.9 kB)
Odbor dopravy Oznámení obnovení parkování + změna RZ P10-408522/2023 ODO/135/Bej ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
02.10.2023 18.10.2023 135-Snezenkova-situace.pdf (489.4 kB)
135-Snezenkova-OOP.pdf (174.8 kB)
Odbor dopravy Oznámení obnovení IP P10-408023/2023 ODO/134/Bej ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
02.10.2023 18.10.2023 134-Bydzovskeho-situace.pdf (522.1 kB)
134-Bydzovskeho-OOP.pdf (174.7 kB)
Ostatní MČ a obce Oznámení Veřejná vyhláška - Obecní úřad Jeneč 790/2023 Obec Jeneč, IČ:00241300
DS: n8fb558, Lidická 82, 252 61 Jeneč - Jeneč
Obec Jeneč, IČ:00241300
DS: n8fb558, Lidická 82, 252 61 Jeneč - Jeneč
02.10.2023 02.11.2023 verejna_vyhlaska_.pdf (294.5 kB)
Kancelář tajemníka Výběrová řízení OŽP - vyhlášení VŘ - právník - DU P10-403819/2023 KT/Šustr ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
27.09.2023 18.10.2023 VR_OZP_-27._9._2023_-_DU-_pravnik.pdf (110.4 kB)
Kancelář tajemníka Výběrová řízení OSO - vyhlášení VŘ - kurátor pro mládež P10-401566/2023 KT/Šustr ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
27.09.2023 18.10.2023 VR_OSO_-_27.9.2023_-_kurator_pro_mladez.pdf (109.3 kB)
Kancelář tajemníka Výběrová řízení OSO - vyhlášení VŘ - sociální pracovník OSPOD P10-401567/2023 KT/Šustr ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
27.09.2023 18.10.2023 VR_OSO_-27._9._2023_-_soc._prac._rodina_a_deti.pdf (109.3 kB)
Oznámení Odstranění vozidla Odstranění vozidla SSHMP 24103/2023 Správa služeb hlavního města Prahy, IČ:70889660
DS: 4anwpiw, Kundratka 1951/19, 180 00 Praha 8 - Libeň
Správa služeb hlavního města Prahy, IČ:70889660
DS: 4anwpiw, Kundratka 1951/19, 180 00 Praha 8 - Libeň
27.09.2023 27.11.2023 Vyzva_s_realne_n._ID_13740_p.Berousek_Redigovano.pdf (238.2 kB)
První Předchozí  1 - 25 z 116  Další Poslední