Úřední deska - Stav k 04.12.2023První Předchozí  1 - 25 z 99  Další Poslední záznamů na stránku
Oblast Kategorie Název Číslo jednací Původce Adresát Zveřejnit v období Dokument
Zveřejnit od data Zveřejnit do data
Kancelář tajemníka Výběrová řízení Vyhlášení VŘ - OOS - právník - přestupkář P10-489994/2023 KT/Ran ÚMČ Praha 10
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
01.12.2023 22.12.2023 Vinice-VR_-_OOS_-1_12._2023_-_pravnik-prestupkar.pdf (127.1 kB)
Odbor sociální Oznámení Dotační program MČ Praha 10 pro oblast paliativní péče dle usnesení RMČ č. 0775/RMČ2023 z 16.11.2023 P10-491967/2023 OSO - dotace ÚMČ Praha 10
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
01.12.2023 30.12.2033 Dotacni_prgram_MC_Praha_10_pro_oblast_paliativni_pece_-_aktualizace_dle_usneseni_RMC_c._0775RMC2023_ze_dne_16._11._2023.pdf (933.2 kB)
Odbor majetkoprávní Prodej, pronájem Zveřejnění záměru V Olšinách 878/15 P10-494049/2023 ÚMČ Praha 10
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
01.12.2023 18.12.2023 Zamer_prodeje_volne_NJ_V_Olsinach_878_15.docx (24.3 kB)
Odbor ekonomický Oznámení Návrh rozpočtu a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10 na rok 2024 P10-494444/2023 ÚMČ Praha 10
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
01.12.2023 02.01.2024 TEXT_NA_UD_-_Navrh_rozpoctu_RMC_2024.pdf (223.9 kB)
Prilohy_c._1-4_1_.pdf (854.5 kB)
Tabulkova_cast_za_oblast_zdanovane_cinnosti_na_rok_2024_ke_komentari_1_.pdf (803.5 kB)
Duvodova_zprava.pdf (604.9 kB)
Komentar_k_navrhu_planu_zdanovane_cinnosti_na_rok_2024.pdf (339.7 kB)
Priloha_c.5_-_Navrh_akcniho_planu_MC_Praha_10_na_rok_2024.pdf (296.6 kB)
Tabulkova_cast_za_oblast_rozpoctu_na_rok_2024_k_duvodove_zprave_1_.pdf (3.8 MB)
Usneseni_RMC_30.11.2023_1_.pdf (110.9 kB)
Kancelář tajemníka Výběrová řízení VŘ OST-referent stav a spol. řízení -plat. třída 10 P10-489233/2023 KT/Ran ÚMČ Praha 10
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
30.11.2023 21.12.2023 VR_OST_-VIN-30._11._2023_-_10.trida-referent_stavebniho_a_spolecneho_rizeni.pdf (107.4 kB)
Magistrát hl. m. Prahy Oznámení M - výzva - vyjádření k odvolání; zaslání odvolání: "Zdvoukolejnění odjezdu z SÚ Jih a vybavení san MHMP 2484266/2023 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město, Czech Republic
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město, Czech Republic
30.11.2023 18.12.2023 Odvolání.pdf (297.5 kB)
2022-1678260.pdf (317.4 kB)
Odbor dopravy Oznámení OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Černomořská 6 P10-485976/2023 ODO - DIR 214/23 - Ja ÚMČ Praha 10
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
30.11.2023 18.12.2023 d214-SDZ-23_-_Cernomorska_6_-_prorez_vetvi_-_SV_Cernomorska_-_OOP.pdf (148.9 kB)
Odbor dopravy Oznámení Výzva k odstranění objektu na pozemní komunikaci Nad Vinným potokem, parc.č. 3208 k.ú michle P10-476404/2023 ÚMČ Praha 10
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
30.11.2023 18.12.2023 Vyzva_k_odstraneni_veci_umistene_bez_povoleni_na_MK_Nad_Vinnym_potokem.pdf (169.4 kB)
Odbor dopravy Oznámení film nova voděradská P10-489012/2023 f 79/23 80/23 ÚMČ Praha 10
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
30.11.2023 18.12.2023 79_Nova_oop.pdf (120.8 kB)
film_Voderadska_79.pdf (646.3 kB)
80_Nova_oop.pdf (121.1 kB)
film_Voderadska_80.pdf (673.2 kB)
Odbor kontroly a komunikace Oznámení Oznámení o uložení písemnosti P10-492057/2023 I 210/2022/DK ÚMČ Praha 10
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
30.11.2023 18.12.2023 Oznameni_o_ulozeni_pisemnosti.pdf (159.3 kB)
Ostatní veřejnoprávní orgány Oznámení Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace SSHMP 29651/2023 Správa služeb hlavního města Prahy, IČ:70889660
DS: 4anwpiw, Kundratka 1951/19, 180 00 Praha 8 - Libeň
Správa služeb hlavního města Prahy, IČ:70889660
DS: 4anwpiw, Kundratka 1951/19, 180 00 Praha 8 - Libeň
29.11.2023 29.01.2024 Vyzva-ID_14399_Redigovano.pdf (236.4 kB)
Kancelář tajemníka Výběrová řízení OST - vyhlášení VŘ - referent stavebního a společného řízení - 9 tř. P10-486043/2023 KT/Šustr ÚMČ Praha 10
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
28.11.2023 19.12.2023 VR_OST_-_VIN-28._11._2023_-_9.trida-referent_stavebniho_a_spolecneho_rizeni.pdf (108.2 kB)
Kancelář tajemníka Výběrová řízení OMP - inzerát - vedoucí odd. právního a kontroly výstupů P10-486041/2023 KT/Šustr ÚMČ Praha 10
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
28.11.2023 19.12.2023 VR_OMP_-_VIN_-_28._11._2023_-_vedouci_odd._pravniho_a_kontroly_vystupu.pdf (115.3 kB)
Odbor dopravy Oznámení zahájení + výzva § 36 řízení o odstranění vraku VW Golf Na Universitním statku P10-416308/2023/02 231006-ODO/PPD.Dej/416308 ÚMČ Praha 10
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
28.11.2023 14.12.2023 416308-2023-02_zahajeni_vyzva_36_rizeni_o_vraku_VW_Golf_Na_Universitnim_statku.pdf (225.6 kB)
Odbor dopravy Oznámení stan. místní úpravy provozu na poz.kom.-ul.Pod Kapličkou,v rozsahu ul.Nad Vodovodem/Okrajní P10-464605/2023 oop 86/23 ÚMČ Praha 10
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
28.11.2023 29.12.2023 navrh_Pod_Kaplickou_cykloopatreni_86_OOP.pdf (148.2 kB)
Pod_Kaplickou_cykloopatreni.pdf (1.5 MB)
Kancelář tajemníka Výběrová řízení ODO - vyhlášení VŘ - vedoucí referátu ZPS P10-479474/2023 KT/Šustr ÚMČ Praha 10
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
27.11.2023 18.12.2023 VR_ODO_-_VIN_-27._11._2023_-_vedouci_referatu_ZPS.pdf (106.9 kB)
Odbor majetkoprávní Prodej, pronájem Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku P10-464378/2023 OMP/POZ/VN ÚMČ Praha 10
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
27.11.2023 13.12.2023 TLAMA_GAMES_-_Zverejneni_zameru_na_pronajem_casti_pozemku.pdf (627.6 kB)
Odbor majetkoprávní Prodej, pronájem vyvěšení záměru-Slovinská 994/2 P10-488611/2023 OMP/prodej/ŠŽ ÚMČ Praha 10
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
27.11.2023 13.12.2023 vyveseni_zameru.pdf (88.7 kB)
Odbor stavební Rozhodnutí rozhodnutí o umístění stavby: podzemní vedení sítě elektronických komunikací P10-454801/2023 ÚMČ Praha 10
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
Městská část Praha 10, - úřední deska, IČ:00063941
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha - Strašnice, Czech Republic
27.11.2023 13.12.2023 2023-334288.pdf (521.6 kB)
Odbor stavební Oznámení oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Bytový dům včetně napojení na inenýrské sítě, kácení dřevin P10-434820/2023 ÚMČ Praha 10
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
Městská část Praha 10, - úřední deska, IČ:00063941
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha - Strašnice, Czech Republic
27.11.2023 13.12.2023 2022-472960.pdf (349.1 kB)
Odbor dopravy Oznámení zahájení + výzva § 36 řízení o prodeji Ford Focus ul. Věšínova 10 P10-439118/2023/02 231102-ODO/PPD.Dej/439118 ÚMČ Praha 10
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
27.11.2023 13.12.2023 439118-2023-02_zahajeni_vyzva_36_prodej_vozidla_Ford_Focus_Vesinova.pdf (186.6 kB)
Odbor bytů a nebytových prostor Prodej, pronájem Záměr na pronájem nebytových prostor - U Vršovického nádraží 30/30 P10-488732/2023 OBN/NP/MM ÚMČ Praha 10
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
27.11.2023 13.12.2023 Zamer_-_Ministerstvo_zdravotnictvi.pdf (90.5 kB)
Soudy Ostatní Obvodní soud pro Prahu 10- Opatření; 3 T 31/2008, 3 T 31/2008 - null Obvodní soud pro Prahu 10, IČ:00024473
DS: 8aiabyn, 28. pluku 1533/29b, 100 00 Praha 10 - Vršovice
Obvodní soud pro Prahu 10, IČ:00024473
DS: 8aiabyn, 28. pluku 1533/29b, 100 00 Praha 10 - Vršovice
27.11.2023 27.05.2024 T204045.PDF (176.9 kB)
Kancelář tajemníka Výběrová řízení OEK - vyhlášení VŘ - rozpočtář a fin. referent tvorby a financování rozpočtu P10-479394/2023 KT/Šustr ÚMČ Praha 10
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
24.11.2023 15.12.2023 VR_OEK_VIN_-_24._11._2023_-_rozpoctar_a_financ._referent.pdf (118.3 kB)
Kancelář tajemníka Výběrová řízení OKK - vyhlášení VŘ - metodik - kontrolor v oddělení stížností a svobodného přístupu k informacím P10-476811/2023 KT/Šustr ÚMČ Praha 10
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
24.11.2023 15.12.2023 VR_OKK_-_VIN_-24._11._2023_-metodik_-_kontrolor.pdf (109.6 kB)
První Předchozí  1 - 25 z 99  Další Poslední