Úřední deska - Stav k 19.04.2024První Předchozí  1 - 25 z 113  Další Poslední záznamů na stránku
Oblast Kategorie Název Číslo jednací Původce Adresát Zveřejnit v období Dokument
Zveřejnit od data Zveřejnit do data
Kancelář tajemníka Výběrová řízení OMP - inzerát - projektový manažer P10-157117/2024 KT/Šustr ÚMČ Praha 10
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
19.04.2024 10.05.2024 Inzerat_OMP-_KS_-_NEW_-_19.4.2024_-_projektovy_manazer.pdf (96.1 kB)
Odbor dopravy Oznámení obnovení IP P10-153128/2024 ODO/35/Bej ÚMČ Praha 10
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
19.04.2024 06.05.2024 35-Rektorska-situace.pdf (427.8 kB)
35-Rektorska-OOP.pdf (200.8 kB)
Oznámení Odstranění vozidla výzva na ÚD, P-10 SSHMP 10224/2024 Správa služeb hlavního města Prahy, IČ:70889660
DS: 4anwpiw, Kundratka 1951/19, 180 00 Praha 8 - Libeň
Správa služeb hlavního města Prahy, IČ:70889660
DS: 4anwpiw, Kundratka 1951/19, 180 00 Praha 8 - Libeň
19.04.2024 20.06.2024 Vyzva-ID_15986_Redigovano.pdf (237.8 kB)
Oznámení Odstranění vozidla výzva na ÚD, P-10 SSHMP 10225/2024 Správa služeb hlavního města Prahy, IČ:70889660
DS: 4anwpiw, Kundratka 1951/19, 180 00 Praha 8 - Libeň
Správa služeb hlavního města Prahy, IČ:70889660
DS: 4anwpiw, Kundratka 1951/19, 180 00 Praha 8 - Libeň
19.04.2024 20.06.2024 Vyzva-ID_15931_Redigovano.pdf (240.2 kB)
Ostatní veřejnoprávní orgány Oznámení Ministerstvo financí - Vyhlášení veřejné soutěže. MF-6635/2022/7206-15 Ministerstvo financí, IČ:00006947
DS: xzeaauv, Letenská 525/15, 118 00 Praha 1 - Malá Strana
Ministerstvo financí, IČ:00006947
DS: xzeaauv, Letenská 525/15, 118 00 Praha 1 - Malá Strana
18.04.2024 14.06.2024 Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže-VS 52360-2001.pdf (762.7 kB)
Kancelář tajemníka Výběrová řízení OST - vyhlášení VŘ - referent stavebního a společného řízení - 10. tř. P10-154550/2024 KT/Šustr ÚMČ Praha 10
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
18.04.2024 09.05.2024 VR_OST_-KS_-_NEW_-_18.4.2024_-_10.trida-referent_stavebniho_a_spolecneho_rizeni.pdf (96.2 kB)
Kancelář tajemníka Výběrová řízení OST - vyhlášení VŘ - referent územního a společného řízení P10-154551/2024 KT/Šustr ÚMČ Praha 10
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
18.04.2024 09.05.2024 VR_OST_-_KS_-_NEW_18.4.2024_-_referent_uzemni_a_spolecne_rizeni.pdf (107.9 kB)
Kancelář tajemníka Výběrová řízení OOS - vyhlášení VŘ - právník - přestupkář - DU P10-154552/2024 KT/Šustr ÚMČ Praha 10
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
18.04.2024 09.05.2024 VR_-_OOS_DU_-_KS_-_NEW-18._4._2024_-_pravnik-prestupkar.pdf (97.8 kB)
Kancelář tajemníka Výběrová řízení OKP - inzerát - projektový manažer pro oblast kultury P10-157104/2024 KT/Šustr ÚMČ Praha 10
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
18.04.2024 09.05.2024 Inzerat_-KS_-_NEW_18.4.2024_-_projektovy_manazer_pro_oblast_kultury.pdf (95.7 kB)
Odbor živnostenský Oznámení Veřejná vyhláška - ustanovení opatrovníka - společnost BAUTIN s.r.o. P10-157573/2024 ÚMČ Praha 10
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
Úřední deska
101 38 PRAHA 10 - Vršovice, Czech Republic
18.04.2024 06.05.2024 RZP-310010-2024-157573.pdf (159.7 kB)
Odbor dopravy Oznámení obnovení IP P10-153117/2024 ODO/34/Bej ÚMČ Praha 10
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
18.04.2024 06.05.2024 34-Ruska-situace.pdf (505.0 kB)
34-Ruska-OOP.pdf (200.6 kB)
Dražba Dražební vyhlášky Dražební vyhláška - movité věci; 220 EX 164/24-28 P10-156909/2024 OKK/2024/431/IA Suchánek Michal, Mgr. - soudní exekutor, IČ:07595182,Michal Suchánek
DS: g2crz9v, Pod pekárnami 245/10, 190 00 Praha 9 - Vysočany
Suchánek Michal, Mgr. - soudní exekutor, IČ:07595182,Michal Suchánek
DS: g2crz9v, Pod pekárnami 245/10, 190 00 Praha 9 - Vysočany
17.04.2024 29.05.2024 EX_164_24-28.pdf (195.5 kB)
Dražba Dražební vyhlášky Dražební vyhláška - movité věci; 220 EX 458/24-35 P10-156910/2024 OKK/2024/432/IA Suchánek Michal, Mgr. - soudní exekutor, IČ:07595182,Michal Suchánek
DS: g2crz9v, Pod pekárnami 245/10, 190 00 Praha 9 - Vysočany
Suchánek Michal, Mgr. - soudní exekutor, IČ:07595182,Michal Suchánek
DS: g2crz9v, Pod pekárnami 245/10, 190 00 Praha 9 - Vysočany
17.04.2024 29.05.2024 EX_458_24-35.pdf (195.1 kB)
Dražba Dražební vyhlášky Usnesení o zrušení dražebního jednání; 015 EX 336/23 -56 015EX 336/23-56 Dolanský Pavel, Mgr. - soudní exekutor, IČ:40658759,Pavel Dolanský
DS: m8dg8bj, Palackého 31/2, 266 01 Beroun - Beroun-Centrum
Dolanský Pavel, Mgr. - soudní exekutor, IČ:40658759,Pavel Dolanský
DS: m8dg8bj, Palackého 31/2, 266 01 Beroun - Beroun-Centrum
16.04.2024 02.05.2024 230033656.pdf (107.0 kB)
Odbor stavební Rozhodnutí rozhodnutí - společné povolení (U+S): přístavba a stavební úpravy rodinného domu P10-092110/2024 ÚMČ Praha 10
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
Městská část Praha 10, - úřední deska, IČ:00063941
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha - Strašnice, Czech Republic
16.04.2024 02.05.2024 2023-396641.pdf (425.7 kB)
Odbor živnostenský Oznámení Veřejná vyhláška P10-153424/2024 ÚMČ Praha 10
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
Úřední deska
101 38 PRAHA 10 - Vršovice, Czech Republic
16.04.2024 02.05.2024 RZP-310010-2024-153424.pdf (168.2 kB)
Odbor dopravy Oznámení obnovení IP a změna RZ P10-153109/2024 ODO/33/Bej ÚMČ Praha 10
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
16.04.2024 02.05.2024 33-Aubrechtove-situace.pdf (430.4 kB)
33-Aubrechtove-OOP.pdf (200.6 kB)
Odbor dopravy Oznámení obnovení IP P10-153104/2024 ODO/32/Bej ÚMČ Praha 10
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
16.04.2024 02.05.2024 32-Rembrandtova-situace.pdf (561.4 kB)
32-Rembrandtova-OOP.pdf (200.7 kB)
Odbor dopravy Oznámení Stanovení přechodné úpravy provozu -Výkopové práce,telek. kabel, Jasmínová,Jahodová, P10-130967/2024/01 ODO - DIR 061/2024 - hl ÚMČ Praha 10
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
16.04.2024 02.05.2024 061-24_OOP_Jasminova_Jahodova_Promsat_optika_hl_-_kopie.pdf (233.5 kB)
Magistrát hl. m. Prahy Oznámení Zaslání odvolání, výzva k vyjádření k odvolání: Modernizace traťového úseku Praha-Libeň - Praha-Male MHMP 701792/2024 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město, Czech Republic
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město, Czech Republic
16.04.2024 02.05.2024 2020-568164.pdf (343.1 kB)
5_Odvolání_Úřad MČ Praha 9 odbor dopravy.pdf (279.9 kB)
4_Odvolani_Miroslava_Gree_1_QL.pdf (1.9 MB)
1_Odvolani_Hrdlorezska_zvonicka_spolek_2_QL.pdf (439.0 kB)
3_Odvolani_Ondrej_Kolousek_1_QL.pdf (340.6 kB)
Dražba Dražební vyhlášky Dražební vyhláška - nemovité věci; 124 EX 17993/12-292 124 EX 17993/12 Mareš Ondřej, JUDr., LL.M. - soudní exekutor, IČ:66253799,Ondřej Mareš
DS: ajbg8qh, Masarykova 679/33, 412 01 Litoměřice - Předměstí
Mareš Ondřej, JUDr., LL.M. - soudní exekutor, IČ:66253799,Ondřej Mareš
DS: ajbg8qh, Masarykova 679/33, 412 01 Litoměřice - Předměstí
15.04.2024 30.05.2024 CUP3200-EX 1799312-292_DTR20240411_5467942261012713829.pdf (207.9 kB)
Odbor dopravy Oznámení Parkování Před MŠ P10-132502/2024 do 26/24 ÚMČ Praha 10
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
15.04.2024 16.05.2024 navrh_NN4821_OOP.pdf (172.6 kB)
Pretlucka-reserve_pro_MS.pdf (448.6 kB)
Dražba Dražební vyhlášky Dražební vyhláška - nemovité věci; č.j. 2865123/24/2010-80542-110647 2865123/24/2010-80542-110647 Územní pracoviště pro Prahu 10 (Finanční úřad pro hlavní město Prahu), IČ:72080043
DS: jvun5nv, Petrohradská 6/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice, Czech Republic
Územní pracoviště pro Prahu 10 (Finanční úřad pro hlavní město Prahu), IČ:72080043
DS: jvun5nv, Petrohradská 6/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice, Czech Republic
15.04.2024 24.09.2024 32.pdf (1.5 MB)
Ostatní MČ a obce Oznámení MČ Praha 6; nedoplatek-Švadlenková Eva MCP6 132556/2024 Městská část Praha 6, IČ:00063703
DS: bmzbv7c, Čs. armády 601/23, 160 00 Praha 6 - Bubeneč, Czech Republic
Městská část Praha 6, IČ:00063703
DS: bmzbv7c, Čs. armády 601/23, 160 00 Praha 6 - Bubeneč, Czech Republic
15.04.2024 01.05.2024 Svadlenkova_Eva.pdf (181.5 kB)
Magistrát hl. m. Prahy Oznámení Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3833/00 ÚP SÚ HMP a vyhodnocení vlivů MHMP 701040/2024 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město, Czech Republic
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město, Czech Republic
14.04.2024 21.05.2024 MHMP_701040_2024.pdf (361.7 kB)
Vyhláška_701040_2024.pdf (237.3 kB)
První Předchozí  1 - 25 z 113  Další Poslední