Úřední deska - Stav k 28.05.2023První Předchozí  1 - 25 z 140  Další Poslední záznamů na stránku
Oblast Kategorie Název Číslo jednací Původce Adresát Zveřejnit v období Dokument
Zveřejnit od data Zveřejnit do data
Kancelář tajemníka Výběrová řízení OSO - vyhlášení VŘ - kurátor pro mládež P10-230556/2023 KT/Šustr ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
26.05.2023 16.06.2023 VR_OSO_-_26._5._2023_-_kurator_pro_mladez.pdf (141.3 kB)
Kancelář tajemníka Výběrová řízení Vyhlášení VŘ - OEK - rozpočtář a finanč. referent P10-230884/2023 KT/Ran ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
26.05.2023 16.06.2023 VR_OEK_26.5.2023-rozpoctar_a_financ._referent.pdf (172.3 kB)
Dražba Dražební vyhlášky Dražební vyhláška - nemovité věci; 114EX 364/16-414 114EX 364/16-414 Komínková Zuzana, Mgr. - soudní exekutorka, IČ:66254612,Zuzana Komínková
DS: y3xg8ke, Nerudova 252/8, 682 01 Vyškov - Vyškov-Město
Komínková Zuzana, Mgr. - soudní exekutorka, IČ:66254612,Zuzana Komínková
DS: y3xg8ke, Nerudova 252/8, 682 01 Vyškov - Vyškov-Město
26.05.2023 28.06.2023 1600364414.pdf (310.5 kB)
Oznámení Přerušení elektřiny Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Nad Horizontem P10-213446/2023 OKK/2023/854/IA AVE ELEKTRO - Jelínek s.r.o., IČ:27147355
DS: vpspvsx, Na Jezerce 1475/26, 140 00 Praha 4, Czech Republic
AVE ELEKTRO - Jelínek s.r.o., IČ:27147355
DS: vpspvsx, Na Jezerce 1475/26, 140 00 Praha 4, Czech Republic
26.05.2023 13.06.2023 Blazkova.pdf (330.1 kB)
Odbor dopravy Oznámení OOP - zábor - výkop na chodníku pro ESK, ul. Bajkalská, Kišiněvská, Vršovická P10-201544/2023 ODO - DIR 094/23 - Ja ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha 10
26.05.2023 12.06.2023 d094-23_-_Kisinevska_Vrsovicka_-_opticky_kabel_-_CETIN_-_OOP.pdf (721.2 kB)
Kancelář tajemníka Výběrová řízení OOS - vyhlášení VŘ - právník - přestupkář - DU P10-227813/2023 KT/Šustr ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
25.05.2023 15.06.2023 VR_-_OOS_-25._5._2023_-_DU-_pravnik-prestupkar.pdf (159.0 kB)
Kancelář tajemníka Výběrová řízení Vyhlášení VŘ - ODO - referent/ka přestupky P10-229485/2023 KT/Ran ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
25.05.2023 15.06.2023 VR_ODO_-_25._5._2023_-_referent_-prestupky.pdf (136.2 kB)
Magistrát hl. m. Prahy Oznámení M1 - oznámení o zahájení řízení - stanoviska: "Zdvoukolejnění odjezdu z SÚ Jih a vybavení sanitární MHMP 1049967/2023 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město, Czech Republic
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město, Czech Republic
25.05.2023 12.06.2023 2022-1678260.pdf (456.0 kB)
Dražba Dražební vyhlášky Dražební vyhláška zrušena; 220 EX 1846/23-46-Usn. P10-233103/2023 OKK/2023/851/IA Suchánek Michal, Mgr. - soudní exekutor, IČ:07595182,Michal Suchánek
DS: g2crz9v, Pod pekárnami 245/10, 190 00 Praha 9 - Vysočany
Suchánek Michal, Mgr. - soudní exekutor, IČ:07595182,Michal Suchánek
DS: g2crz9v, Pod pekárnami 245/10, 190 00 Praha 9 - Vysočany
25.05.2023 12.06.2023 EX_1846_23-46.pdf (158.2 kB)
Odbor stavební Oznámení prázdný vzor: kabelová přípojka NN délky 32 m P10-231345/2023 ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, -úřední deska, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice, Czech Republic
25.05.2023 12.06.2023 2023-035160.pdf (645.7 kB)
Kancelář tajemníka Výběrová řízení Inzerát OŽP referent -správa dětských hřišť a sportoviš´t P10-227203/2023 KT/Ran ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
24.05.2023 13.06.2023 Inzerat_OZP_-24._5._2023_-_referent_-_sprava_detskych_hrist_a_sportovist.pdf (581.7 kB)
Odbor stavební Rozhodnutí rozhodnutí - dodatečné povolení stavby: Stavební úpravy bytové jednotky č.488/7 spojené se zásahem d P10-187590/2023 ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, -úřední deska, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice, Czech Republic
24.05.2023 09.06.2023 2022-133077.pdf (763.4 kB)
Odbor ekonomický Oznámení Rozpočtová opatření 2023 MČ Praha 10 k 18. 5. 2023 P10-230583/2023 ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
24.05.2023 29.06.2023 Text_na_UD_-_rozpoctova_opatreni_2023.pdf (180.0 kB)
Rozpoctova_opatreni_k_18._5._2023.pdf (114.1 kB)
Odbor dopravy Oznámení Stanovení přechodné úpravy provozu - obnova sítě kNN Na Hroudě, Na Stezce P10-200940/2023/01 ODO - DIR 096/2023 - hl ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
24.05.2023 09.06.2023 096-23_OOP_Na_Hroude_Na_stezce_Kormak_dobijecka_hl.pdf (186.8 kB)
Odbor dopravy Oznámení OOP - zábor - novostavba U Vršovického nádraží , parc.č. 108,109, k.ú. Vršovice P10-213167/2023 ODO - DIR 104/23 - Ja ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha 10
24.05.2023 09.06.2023 d104-23_-_U_Vrsovickeho_nadrazi_x_Smolenska_-_vystavba_domu_V_a_CH_-_WFF_Provozni_II_-_OOP.pdf (721.2 kB)
Odbor dopravy Oznámení OOP - povolení zvl. užív. komunikace a uzavírka - Jeřáb Černomořská x Charkovská P10-218933/2023 ODO - DIR 103/23 - Ja ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha 10
24.05.2023 09.06.2023 d103-U-23_-_Cernomorska_Charkovska_Kosicka_-_autojerab_mix_pumpa_-_TERMITAN_-_OOP.pdf (743.9 kB)
Odbor dopravy Oznámení Stanovení-OOP-SOLUTUM GROUP-Přetlucká,V Rybníčkách-optický kabel(protlak) P10-221114/2023/01 ODO-DIR 108/23 - Sk ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10
24.05.2023 09.06.2023 108-OOP-SOLUTUM_GROUP-Pretlucka_V_Rybnickach-pokladka_optickeho_kabelu_protlak_-STANOVENI-MHMP-UD.pdf (182.9 kB)
Odbor dopravy Oznámení Stanovení přechodné úpravy provozu - výkop pro realizaci přípojek vody BD 6BJ Záběhlice P10-153647/2023/01 ODO - DIR 066/2023 - hl ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
24.05.2023 09.06.2023 066-23_OOP_Zabehlicka111_STARSTAV_pripojky_hl.pdf (228.2 kB)
Dražba Dražební vyhlášky Opakovaná dražba - movité věci; 434961-2/2023-510000-42.1 434961-6/2023-510000-42.1 Celní úřad pro hlavní město Prahu, IČ:71214011
DS: k8dny3x, Washingtonova 1623/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
Celní úřad pro hlavní město Prahu, IČ:71214011
DS: k8dny3x, Washingtonova 1623/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
24.05.2023 28.06.2023 434961-2r23_opakovana_drazebni_vyhlaska.pdf (306.0 kB)
Dražba Dražební vyhlášky Dražební vyhláška - movité věci; 435115-2/2023-510000-42.1 435115-5/2023-510000-42.1 Celní úřad pro hlavní město Prahu, IČ:71214011
DS: k8dny3x, Washingtonova 1623/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
Celní úřad pro hlavní město Prahu, IČ:71214011
DS: k8dny3x, Washingtonova 1623/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
24.05.2023 28.06.2023 435115-2r23_drazebni_vyhlaska.pdf (296.8 kB)
Kancelář tajemníka Výběrová řízení OSO - vyhlášení VŘ - administrativní a spisový pracovník P10-224900/2023 KT/Šustr ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
23.05.2023 08.06.2023 VR_OSO_-_23._5._2023_-_administravni_a_spisovy_pracovnik.pdf (140.3 kB)
Finanční úřady Oznámení Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro hl. m. Prahu 4961390/23/2010-80541-111113 Územní pracoviště pro Prahu 10 (Finanční úřad pro hlavní město Prahu), IČ:72080043
DS: jvun5nv, Petrohradská 6/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice, Czech Republic
Územní pracoviště pro Prahu 10 (Finanční úřad pro hlavní město Prahu), IČ:72080043
DS: jvun5nv, Petrohradská 6/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice, Czech Republic
23.05.2023 08.06.2023 doc02972820230522125034.pdf (334.3 kB)
Odbor stavební Rozhodnutí rozhodnutí - společné povolení (U+S): Obnova vodovodních řadů, ul. Na Míčánkách, Praha 10 P10-221581/2023 ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, -úřední deska, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice, Czech Republic
23.05.2023 08.06.2023 2023-023481.pdf (1.3 MB)
Odbor kultury a projektů Oznámení Výsledky soutěže _Zásobník projektů_ partnerství pro Prahu 10_pro 2023 P10-229370/2023 ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
23.05.2023 22.08.2023 Vysledky_souteze__Zasobnik_projektu__partnerstvi_pro_Prahu_10_pro_2023.pdf (850.7 kB)
Odbor majetkoprávní Prodej, pronájem Záměr prodeje NJ č. 878/15 P10-227474/2023 OMP/2023/BB ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
23.05.2023 08.06.2023 Zamer_prodeje_volne_NJ_V_Olsinach_878_15.pdf (529.4 kB)
První Předchozí  1 - 25 z 140  Další Poslední