Úřední deska - Stav k 02.03.2024První Předchozí  1 - 25 z 116  Další Poslední záznamů na stránku
Oblast Kategorie Název Číslo jednací Původce Adresát Zveřejnit v období Dokument
Zveřejnit od data Zveřejnit do data
Magistrát hl. m. Prahy Oznámení OOP o stanovení a změně záplavových území drobných vodních toků MHMP 95001/2024 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město, Czech Republic
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město, Czech Republic
01.03.2024 18.03.2024 MHMP_95001_2024_Opatření obecné povahy(2).pdf (426.0 kB)
Dražba Dražební vyhlášky Dražební vyhláška - nemovité věci; 183 EX 01494/23-028 P10-088285/2024 OKK/2024/223/IA Havlová Martina, Mgr. - soudní exekutorka, IČ:01791354,Martina Havlová
DS: vu3v2m4, Českomoravská 142/18, 190 00 Praha 9 - Vysočany
Havlová Martina, Mgr. - soudní exekutorka, IČ:01791354,Martina Havlová
DS: vu3v2m4, Českomoravská 142/18, 190 00 Praha 9 - Vysočany
01.03.2024 05.04.2024 Usnesení - el. dražební vyhláška new_29.02.2024_1121[signed].pdf (535.0 kB)
Odbor majetkoprávní Prodej, pronájem Záměr 2950/1 P10-079877/2024 OMP/POZ/DC ÚMČ Praha 10
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10, Czech Republic
01.03.2024 18.03.2024 zamer_2950_1_Michle_25m_pod_docasnou_stavbou.pdf (929.1 kB)
Odbor majetkoprávní Prodej, pronájem Záměr 2950/1 označení provozovny P10-083598/2024 OMP/POZ/DC ÚMČ Praha 10
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10, Czech Republic
01.03.2024 18.03.2024 zamer_2950_1_Michle_oznaceni_provozovny.pdf (587.2 kB)
Odbor dopravy Oznámení obnovení IP P10-074886/2024 ODO/18/Bej ÚMČ Praha 10
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
01.03.2024 18.03.2024 18-Nad_Vodovodem-situace.pdf (668.5 kB)
18-Nad_Vodovodem-OOP.pdf (174.5 kB)
Kancelář tajemníka Výběrová řízení OSO - vyhlášení VŘ - sociální pracovník OSPOD - DU P10-081507/2024 KT/Šustr ÚMČ Praha 10
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
29.02.2024 21.03.2024 VR_OSO_-29.2.2024_-DU-soc.prac._v_referatu_pro_praci_s_rodinou.pdf (109.8 kB)
Kancelář tajemníka Výběrová řízení Inzerát OMP - projektový manažer v odd. přípravy veř. zakázak P10-081552/2024 KT/Ran ÚMČ Praha 10
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
29.02.2024 21.03.2024 Inzerat_OMP-_VIN_-29.2.2024_-_projektovy_manazer.pdf (106.8 kB)
Kancelář tajemníka Výběrová řízení Inzerát - OMP - referent referátu oprav a investic P10-081860/2024 KT/Ran ÚMČ Praha 10
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
29.02.2024 21.03.2024 Inzerat_OMP-_29._2._2024_-_referent_referatu_oprav_a_investic.pdf (107.5 kB)
Odbor majetkoprávní Prodej, pronájem vyvěšení záměru-Na Hroudě P10-087402/2024 OMP/prodej/ŠŽ ÚMČ Praha 10
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
29.02.2024 18.03.2024 Zamer_na_prodej_pozemku.pdf (88.0 kB)
Odbor dopravy Oznámení filmaři Ukrajinská vw location P10-084086/2024 f 9/24 ÚMČ Praha 10
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
29.02.2024 18.03.2024 NW_location_Ukrajinska_9_oop.pdf (121.6 kB)
ukrajinska_film_9.pdf (892.3 kB)
Odbor dopravy Oznámení filmaři Kirgizská film makers P10-084394/2024 f 10/24 ÚMČ Praha 10
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
29.02.2024 18.03.2024 10_Kirgizska_oop.pdf (135.8 kB)
kirgizska_film.pdf (620.6 kB)
Odbor dopravy Oznámení Stanovení-OOP-Kateřina Kovalovská-Bolinská naproti 2-přípojky IS P10-072500/2024/01 ODO-DIR 025/24 - Sk ÚMČ Praha 10
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
29.02.2024 18.03.2024 025-OOP-Fyzicka_osoba-Bolinska_naproti_2-pripojky_IS_voda_kanalizace_elektro_-STANOVENI-UD.pdf (151.0 kB)
Odbor dopravy Oznámení Žádost-OOP-INPROS PRAHA-Nad Primaskou,Kralická,Věšínova,Saratovská-rekonstrukce CH a P stání P10-042434/2024 ODO-DIR 010/24 - Sk ÚMČ Praha 10
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
29.02.2024 18.03.2024 010-OOP-INPROS_PRAHA-Nad_Primaskou_Kralicka_Vesinova_Saratovska-rekonstrukce_chodniku_a_parkovacich_stani-STANOVENI-UD.pdf (153.5 kB)
Odbor dopravy Oznámení Stanovení přechodné úpravy provozu pro stavební práce spojené s demontáží a instalací přístřešků MHD P10-074888/2024 ODO - DIR 033/2024 - hl ÚMČ Praha 10
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
29.02.2024 18.03.2024 033-24_Pristresky2024_vseobecne_stanoveni_hl.pdf (253.1 kB)
Ostatní veřejnoprávní orgány Oznámení Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace SSHMP 05829/2024 Správa služeb hlavního města Prahy, IČ:70889660
DS: 4anwpiw, Kundratka 1951/19, 180 00 Praha 8 - Libeň
Správa služeb hlavního města Prahy, IČ:70889660
DS: 4anwpiw, Kundratka 1951/19, 180 00 Praha 8 - Libeň
29.02.2024 30.04.2024 Vyzva-ID_14843_Redigovano.pdf (235.2 kB)
Kancelář tajemníka Výběrová řízení OST - vyhlášení VŘ - referent stavebního a společného řízení - 10 tř. P10-078225/2024 KT/Šustr ÚMČ Praha 10
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
28.02.2024 20.03.2024 VR_OST_-28.2.2024_-_10.trida-referent_stavebniho_a_spolecneho_rizeni.pdf (107.5 kB)
Kancelář tajemníka Výběrová řízení OOS - vyhlášení VŘ - právník - přestupkář - DU P10-078219/2024 KT/Šustr ÚMČ Praha 10
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
28.02.2024 20.03.2024 VR_-_OOS_DU-28.2.2024_-_pravnik-prestupkar.pdf (128.1 kB)
Kancelář tajemníka Výběrová řízení OST - vyhlášení VŘ - referent územního a společného řízení P10-078212/2024 KT/Šustr ÚMČ Praha 10
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
28.02.2024 20.03.2024 VR_OST_28._2._2024_-_referent_uzemni_a_spolecne_rizeni.pdf (109.4 kB)
Kancelář tajemníka Výběrová řízení ODO - vyhlášení VŘ -tř. 9 - referent posuzování PD, kontroly komunikací a inženýrských sítí P10-083554/2024 KT/Šustr ÚMČ Praha 10
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
28.02.2024 18.03.2024 VR_ODO_28._2._2024_-_9.tr._-_referent_referatu_posuzovani_projekt.dokumentace_kont._kom._a_inz._siti.pdf (111.6 kB)
Odbor dopravy Oznámení film voděradská 8 P10-083490/2024 f 8/24 ÚMČ Praha 10
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
28.02.2024 15.03.2024 film_Voderadska_8.pdf (714.4 kB)
8_Nova_oop.pdf (120.9 kB)
Odbor dopravy Oznámení Stanovení přechodné úpravy provozu: zábor Jasmínová, Přesličková - parc. č. 5873, 5885, 5886 P10-061445/2024/01 ODO - DIR 016/2024 - hl ÚMČ Praha 10
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
28.02.2024 15.03.2024 016-24_OOP_Jasminova_Preslickova_Promsat_optika_hl.pdf (151.5 kB)
Odbor kultury a projektů Oznámení Zásobník projektů 2024 - pravidla P10-072896/2024 ÚMČ Praha 10
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10, Czech Republic
27.02.2024 28.05.2024 PRAVIDLA_ZP_FINAL_2024.pdf (234.9 kB)
formular_zadosti_vzor_vodoznak_Praha_10-ZAS_2024.pdf (114.0 kB)
Kancelář tajemníka Výběrová řízení Inzerát - OHS - referent-ka podatelny P10-074986/2024 KT/Ran ÚMČ Praha 10
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
27.02.2024 18.03.2024 Inzerat_-_27.2.2024_-_referent_podatelny_v_OHS.pdf (102.4 kB)
Odbor stavební Rozhodnutí rozhodnutí o umístění stavby: distribuční soustava v plynárenství - STL plynovody (nové trasy, propo P10-015275/2024 ÚMČ Praha 10
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
Městská část Praha 10, - úřední deska, IČ:00063941
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha - Strašnice, Czech Republic
27.02.2024 14.03.2024 2023-156525.pdf (681.8 kB)
Odbor dopravy Oznámení OOP - zábor - Sobotecká, Korunní 104 P10-061451/2024 ODO - DIR 014/24 - Ja ÚMČ Praha 10
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
27.02.2024 14.03.2024 d014-24_-_Sobotecka_x_Korunni_104_-_rekon._strechy_okna_V_a_CH_-_PRO_URBAN_-_OOP.pdf (138.4 kB)
První Předchozí  1 - 25 z 116  Další Poslední